16 november 2012

Dagens Themptander

Christer Themptander gånger två ...
Themptander - Alltid aktuell.
Themptander - Alltid lika slagfärdig.
Themptander - Alltid utan järnrör ...***


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar