24 augusti 2016

Dagens Neon

Hörnet Odengatan/Tulegatan nyligen ...


"Neonskyltarna på butikens fasader kom upp i slutet av 1940- eller början av 1950-talet och består av fyra delar. ”Continental” i skrivstil och i rödlysande neonrör är monterad över entrén på en välvd låda av kopparplåt. Bokstaven ”C” är förlängd till höger som en understrykning. Texten ”Herrekipering” i grönlysande neonrör förekommer två gånger, över skyltfönstren mot Odengatan och mot Tulegatan. Hela arrangemanget hålls ihop av två neonramper som börjar under skylten ”Continental”. Skylten ingick i Stadsmuseets neonskyltsinventering från 1998."/ Wikipedia

***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar