01 mars 2017

Dagens SvartvitaGränd västerut från Östra Slussgatan mellan Kv. Trehörningen Tv. och Kv. Fiskarehuset. Kv. Järngraven Övra i fonden
Foto: Kasper Salin 1916..


***


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar