05 juli 2018

Dagens Tunnel

Brunkebergstunneln nyligen ...
.. 231 meter lång, 4 meter bred och 3,9 meter hög ...

.. mot väst ...


.. mot öst ...


.. eller om det är tvärtom ...

***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar