08 mars 2016

Dagens Jämförelse

Klarakvarteren förr och nu.
1924 och 2009 ...


I Klarakvarteren skedde en omfattande förändring av stadslandskapet i samband med Norrmalmsregleringen på 1950-, 1960- och 1970-talen, som vyn från Stadshustornet mot nordost illustrerar. Det blekta och något skadade färgfotografiet till vänster togs 1924 av Gustaf W. Cronquist på autochromplåt. Bilden till höger visar bebyggelsen i Klara i maj 2009. Orienteringspunkter är Klara kyrka och Stockholms centralstation nere till vänster.

Vill du se fler jämförelser ...

***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar