09 juni 2005

... 750 miljoner

750 miljoner. Regeringen med försvarsministern hon Björklund i spetsen tänker på torsdagen anslå 750 miljoner för att Sverige och Saab ska kunna vara med de stora och utveckla ett nytt obemannat stridsflygplan.
750 miljoner. Hon säger att Sverige inte har något direkt behov av planet, men att planet skulle kunna "vidmakthålla det flygtekniska kunnandet" i Sverige.
750 miljoner. Är bara en liten andel av den totala kostnaden. Kärnvapenmakten Frankrike tänker satsa 3 miljarder!
750 miljoner. När ska vi anslå 750 miljoner till våra skolor?
750 miljoner. När ska vi anslå 750 miljoner till äldreomsorgen?
750 miljoner. När ska vi anslå 750 miljoner till alla låginkomsttagare?
750 miljoner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar