05 juni 2005

Hushållens utgiftsposter

Bostaden är den största utgiftsposten för alla hushåll i Sverige, sedan lägger vi mest pengar på fritid och kultur. Hushållen har delats in i grupperna födda i Sverige, Norden och utanför Norden. Största skillnaden mellan grupperna är att svenskfödda hushåll lägger mest pengar på utemåltider, alkoholhaltiga drycker och hushållstjänster. Hushåll födda utanför Norden spenderar minst på alkohol, fritidsbostad och transporter.
Allt detta framgår av Statistiska Centralbyråns kartläggning av våra utgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar